Jak dostosować budynek do osób niepełnosprawnych?

Opublikowano 16 czerwca 2021, 06:06

Tuż obok nas znajdują się osoby niepełnosprawne. Zadbajmy by ulice, sklepy, instytucje użytku publicznego były tak przystosowane, by mogły korzystać z nich osoby mające problemy ze zdrowiem. Jak to zrobić? Na co zwrócić uwagę? 

Dostępność budynku dla niepełnosprawnych 

W Polsce obowiązek dostosowania budynku dla osób z ograniczeniami ruchowymi reguluje Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich bardzo często doświadczają wykluczenia związanego z brakiem możliwości skorzystania z miejsc, w których nie zastosowano rozwiązań dostępności. Nawet kilka schodów stanowi barierę w swobodnym przemieszczaniu się albo wyjściu z mieszkania. W takim przypadku są dwa rozwiązania wspierające osobę niepełnosprawną – montaż specjalistycznych urządzeń: windy, krzesełek, podjazdów (wymagają zgody mieszkańców) lub skorzystanie z pomocy rodziny, przyjaciół / opiekunów / sąsiadów. 

Standardy dostępności budynków 

Standardy dostępności budynków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju, poradnik zawierający sugestie jak dostosować budynek, aby korzystanie z niego nikomu nie sprawiało problemów. 

Interesująca nas część dotyczy:  

  • Strefy wejścia, 
  • Elementów wyposażenia ułatwiających orientację w budynku oraz przekazu informacji,  
  • Komunikacji poziomej budynku, 
  • Komunikacji pionowej budynku, 
  • Bezpieczeństwa pożarowego. 

Jakie cechy powinno posiadać miejsce przyjazne niepełnosprawnym? 

Przede wszystkim w budynkach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wymagane jest zamontowanie drzwi o szerokości powyżej 90 cm (ułatwia to przemieszczanie się standardowym wózkiem inwalidzkim) oraz progu o wysokości maksymalnie 2 cm, dobrze widocznego, wyraźnie oznaczonego. 

W przypadku domofonu – zadbajmy, aby zarówno osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i całkowicie sprawne miały umożliwiony równy dostęp. Ekran domofonu powinien znajdować się na wysokości 120 cm, a panel z przyciskami na wysokości 100 cm. Urządzenie należy zamontować w odpowiedniej odległość od krawędzi budynku – 60 cm. Pamiętajmy, aby kolory wyświetlacza były kontrastowe, a dźwięki odpowiednio głośne. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób niewidomych i słabowidzących wybierajmy domofony z przyciskami, które są podświetlane oraz z alfabetem Braile’a. 

Wszystkie instrukcje, w tym bezpieczeństwa pożarowego i plany budynku należy umieścić w miejscu widocznym, łatwym do odnalezienia. 

Elementy, które umożliwiają szybkie odnalezienie drogi w budynku oraz przekaz informacji to: 

  • system odnajdywania drogi, 
  • plany tyflograficzne: pętle indukcyjne, symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe, 
  • informacje tekstowe i głosowe, 
  • oznaczenia nawierzchni, system fakturowy (ścieżki dotykowe). 

Powyższe rozwiania wspierają osoby z trudnością z orientacją w terenie, a także niewidome w dotarciu do celu, odszukaniu potrzebnych informacji. 

Komunikacja pozioma budynku związana jest z systemem korytarzy i miejsc odpoczynku: krzesłami i przestrzenią do postoju wózków. Wydzielenie takiego miejsca jest niezwykle ważne. 

Komunikacja pionowa związana jest z koniecznością umożliwienia osobom niepełnosprawnym dotarcia do wyższych kondygnacji budynku. Ułatwić mogą to windy, podnośniki itp. 

Bezpieczeństwo pożarowe to jeden z kluczowych aspektów, który bierzemy pod uwagę projektując budynki. Zadbajmy, aby oznaczenia związane z wyjściem pożarowym były kontrastowe, a droga ewakuacyjna pozostała wolna od występów i przeszkód. Podczas przeprowadzania ewakuacji, osoby niepełnosprawne powinny być otoczone szczególną uwagą. 

Audyt dostępności 

Audyt dostępności to specjalne badanie sprawdzające czy budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odbywa się on osobiście i na podstawie planów architektonicznych przekazanych do wglądu. Efektem jest Raport Dostępności Architektonicznej – wskazujący błędy i propozycje ich rozwiązania. 

 Audyt dostępności to bardzo ważny element prac, duży krok w kierunku likwidacji barier architektonicznych.