Zasady dostępności cyfrowej

Opublikowano 29 marca 2021, 11:26

Nowoczesny świat ulega coraz szybszej cyfryzacji, która w ostatnim roku postępuje bardzo mocno, ze względu na wyjątkową sytuację, jaką jest pandemia koronawirusa. W Polsce od kilku lat wdrażana jest ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dziennik Ustaw 2019 poz. 848). Powinna znajdować ona swoje zastosowanie szczególnie w instytucjach państwowych (urzędach, szkołach, uczelniach, itp.). Zasady, których należy stosować ma w sobie WCAG 2.0.  

Czym jest dostępność cyfrowa?  

Dostępność cyfrowa powinna być cechą stron internetowych oraz aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (i nie tylko). Dzięki niej są one dużo łatwiejsze w obsłudze i pozwalają na swobodne korzystanie z serwisów osobom niepełnosprawnym (tzn. niesłyszącymi, niewidomym, słabowidzącym i z ograniczonymi zdolnościami motorycznymi).   

Jeśli chcemy, by strona internetowa (lub aplikacja mobilna) mogła zostać uznana za dostępną cyfrowo, powinna spełniać pewne kryteria, które są określone w dokumencie WCAG 2.1 tj. Web Content Accessibility Guidelines (wcześniej WCAG 2.0).  

W jakim celu powstał WCAG 2.0 i WCAG 2.1?  

Załącznik WCAG 2.1 (wcześniej WCAG 2.0) stworzono, by w jednym miejscu zebrać najważniejsze zasady dostępności cyfrowej, których Zostały w nim wyróżnione cztery niezwykle istotne cechy:  

  • postrzegalność – wszystkie komponenty dostępne na stronie www oraz informacje na niej publikowane powinny być przystępne dla zmysłów użytkowników strony www. By zastosować tą zasadę można np. dodać napisy do filmów, transkrypcje tekstów do materiałów audio i video, dbać o czytelność i widoczność treści oraz funkcji w momencie zwiększenia tekstu (WCAG AA 2.1), stosować kolory czcionek, które są wyraźnie widoczne na kolorze tła), wdrożyć responsywność strony – jej automatyczne dostosowywanie się do różnego rodzaju monitorów. Pełną listę znajdziesz na WCAG AA Checklist.  
  • funkcjonalność – wszystkie elementy interfejsu użytkownika oraz konstrukcja nawigacji strony (aplikacji mobilnej) musi być możliwa do użytku. By zrealizować zasadę polecamy m.in. wprowadzić możliwość obsłużenia strony przy pomocy klawiatury, stosować zrozumiałe i pasujące do treści nazewnictwo stron, unikać migających treści oraz dodać możliwość wyłączenia ruchomych elementów, nagłówki, które w prosty sposób obrazują treści oraz informujące, co mamy wpisać w pola formularza do wypełnienia na stronie www.   
  • zrozumiałość – obsługa interfejsu strony internetowej oraz informacje na niej zawarte muszą być zrozumiałe. Zasadę tą zastosujesz m.in. dzięki zastosowaniu prostego języka, wyjaśnień do skrótowców oraz akronimów, spójnemu wyglądowi oraz wzorowemu działaniu elementów strony głównej i wszystkich podstron, widocznym oraz zrozumiałych dla każdego etykiet przy polach formularza.   
  • solidność – treści na stronie internetowej powinny być opublikowane w sposób solidny. Pozwala to na skuteczną interpretację oraz odczytanie przez różne oprogramowania, z których korzystają użytkownicy. W tym aspekcie pod uwagę bierze się także technologie wspierające. Oznacza ona m.in. zastosowanie prawidłowego kodu, który jest zgodny ze standardami HTML, możliwość zgłaszania użytkownikom przez technologie asystujące nowych komunikatów.  

Pełne wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA pozwalają na dostosowanie stron internetowych w szczególności do potrzeb osób, które są niedowidzące – zarówno tych z wrodzoną, czy postępującą wadą wzroku, jak i osób starszych.  

Instytucje publiczne mają obowiązek publikacji deklaracji dostępności – to dokument, który potwierdza zgodność serwisów internetowych z wytycznymi, które są określone w ustawie (m.in. WCAG AA 2.1, WCAG AA Checklist).