Jak wdrożyć standard WCAG 2.1

Opublikowano 16 czerwca 2021, 06:01

Rok 2019 to moment, w którym w życie wszedł program Dostępność Plus. Zwraca on uwagę na szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz z różnego rodzaju trudnościami mającymi wpływ na życie codzienne. To bardzo ważne, by udzielać wsparcia tym, którzy tego potrzebują. Jednym z  obszarów znajdujących się w tym programie jest cyfryzacja: dostosowanie dostępności organów administracji (np. urzędów) tak, by każdy mógł załatwić potrzebną sprawę nie ruszając się z domu, przez Internet). Z tym również wiążą się Standardy WCAG 2.1 

Ustawa nakłada liczne obowiązki na podmioty publiczne. Witryny z dostępnością dla osób z problemami zdrowotnymi oraz dla użytkowników urządzeń mobilnych powinny posiadać przede wszystkim:  

  • jednostki sektora finansów publicznych, 
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, 
  • osoby prawne finansowane z budżetu, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. 

Kontrolą zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. 

WCAG 2.1: wytyczne, co to jest, kto jest adresatem, czego dotyczą? 

WCAG 2.1 to standardy dostępności cyfrowej. Adresowane są do osób z problemami ze wzrokiem oraz z upośledzeniem zdolności poznawczych, a także dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych (telefonów komórkowych, tabletów). 

Wdrażać wyżej wspomniane standardy można na dwa sposoby. Pierwszym, stosunkowo prostym jest budowanie nowej strony zgodnie z tymi wytycznymi, wybieranie, stosowanie tylko tych rozwiązań, które są odpowiednie. Mówi się, że każdą zawartość można zaprojektować i ładnie, i użytecznie – kluczem jest balans pomiędzy obiema cechami. 

Drugim – trudniejszym – jest wprowadzanie zmian na stronie, tak aby była ona zgodna ze standardami dostępności. Jest to z pewnością dość kosztowne: pierwszym krokiem jest zbadanie w jaki sposób można ją udoskonalić, jakie zmiany wprowadzić, by była użyteczna dla osób ze specjalnymi potrzebami.  

Badanie tego nazywamy audytem dostępności witryny internetowej. Dopiero po jego wykonaniu jesteśmy w stanie podjąć działania naprawcze zasugerowane przez osobę, która się tym zajmuje.  

Kryteria sukcesu  

Możemy wyróżnić 78 kryteriów sukcesu we  WCAG 2.1. (wcześniej ich liczba wynosiła 61). Wśród nich kryteriów sukcesu mamy: 

  • 30 kryteriów na poziomie A (było 25), 
  • 20 kryteriów na poziomie AA (było 13), 
  • 28 kryteriów na poziomie AAA (było 23). 

Kryteria sukcesu — dla każdej wytycznej opracowano mierzalne kryteria sukcesu. Pozwala to na zastosowanie WCAG 2.1 w miejscu gdzie jest to niezbędne na przykład przy konieczności specyfikacji projektu, zamawianiu usług internetowych, w przepisach prawnych oraz przy zawieraniu umów. Jest to ważne ponieważ występuje zróżnicowanie w zaspokajaniu potrzeb różnych grup i sytuacji. Aby możliwe – zdefiniowano trzy poziomy zgodności: A (najniższy), AA i AAA (najwyższy).  

Ocenę dostępności strony powinna przeprowadzić osoba lub zespół osób kompetentnych, takich, które na co dzień zajmują się wdrażaniem zmian związanych z dostępnością WCAG 2.1. Nie należy na tym oszczędzać – w parze z ceną idzie jakość. 

Wiele firm wykorzystuje standardy WCAG 2.1 (WordPress to jedna z platform stworzona zgodnie z zasadami dostępności).