Dostępność cyfrowa stron – kogo obowiązuje?

Opublikowano 16 czerwca 2021, 06:01

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych weszła w życie w dniu 23 maja 2019 roku. Jest ona bardzo istotna dla wielu osób, które na co dzień borykają się z niepełnosprawnością i mają specjalne potrzeby. Zrewolucjonizowała ona szczególnie życie osób niewidomych i niedowidzących.  

W jakim celu powstał WCAG 2.1 (wcześniej 2.0)  

Na mocy wyżej wspomnianej ustawy wprowadzono do instytucji użyteczności publicznej, a w zasadzie do ich stron internetowych oraz aplikacji zasady WCAG 2.1 (w pierwszej wersji WCAG 2.0). Wcześniej w Polsce te kwestie regulowało Rozporządzenie o KRI.  

Ustawa mówi o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych stworzonych przez podmioty publiczne. Na jej mocy obowiązkowe jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. deklaracji dostępności. Są w niej zawarte kompetencje Ministerstwa Cyfryzacji i dokładny zakres monitoringu stron www oraz aplikacji mobilnych.  

Kogo obowiązuje ustawa o dostępności cyfrowej?  

Ustawa o dostępności cyfrowej powinna być istotna dla wszystkich instytucji pożytku publicznego. Mianem tym określa się podmioty publiczne, które są finansowane z budżetu państwa.  

W tym określeniu zawierają się państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, jednostki sektora finansów publicznych. Zostały one stworzone, by móc zabezpieczać zaspokojenie potrzeb obywateli – tych, które mają charakter powszechny. Zazwyczaj w 50% są one finansowane ze środków publicznych, z połową udziałów lub akcji.   

Zaliczamy do nich:  

 • urzędy miasta i gminy,  
 • starostwa powiatowe,  
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,  
 • ośrodki kultury,  
 • placówki opieki zdrowotnej, które funkcjonują w ramach kontraktu z NFZ,  
 • biblioteki i mediateki,  
 • spółki miejskie,  
 • gospodarstwa pomocnicze.  

Ustawa jest wiążąca również dla niektórych organizacji pozarządowych. Najczęściej mają one w zakresie swojej działalności statutowej działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wspierające w codziennym życiu osoby niepełnosprawne oraz walczące z wykluczeniem społecznym osób w wieku emerytalnym.  

Jakie elementy strony www/aplikacji muszą być dla wszystkich dostępne?  

Minimalne wymagania, które tyczą się strony BIP podmiotu oraz niektórych elementów strony www oraz aplikacji mobilnej. Mowa w tym wypadu w szczególności o:  

 • deklaracji dostępności,  
 • nawigacji strony,  
 • danych kontaktowych oraz linku do BIP,  
 • narzędziach kontaktowych – np. tłumacza języka migowego online, formularzach kontaktowych, 
 • informacji na temat sytuacji kryzysowej,  
 • miejsca, gdzie można korzystać z dokumentów urzędowych i wszelkiego rodzaju wzorów umów/innych dokumentów, które są przeznaczone do zaciągania wiążących zobowiązań cywilnoprawnych.  

Są sytuacje, w których podmioty publiczne nie mają obowiązku zapewnić dostępności cyfrowej strony www. Dzieje się tak w wypadku, gdy wiązałoby się to z bardzo dużym nakładem środków finansowych. Jednak ten wyjątek nie może dotyczyć podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób starszych oraz niepełnosprawnych.  

Jeśli podmiot nie ma możliwości wprowadzenia  WCAG 2.1, musi zapewnić alternatywny sposób dostępu do ważnych informacji dla osób o różnym poziomie sprawności oraz niepełnosprawności. Jest dużo sposobów udostępnienia takich danych, np. utrzymywanie kontaktu e-mailowego (lub tradycyjnego, listownego), możliwość rozmowy telefonicznej, tłumacza języka migowego (online lub osobiście), czy tłumacza-przewodnika dla osób głuchoniemych.  

Istotnym faktem jest, że za brak dostępności można zapłacić karę w wysokości od 5 tys. złotych do nawet 10 tys. złotych. Warto zatem dostosować swoją stronę do WCAG 2.1 – koszty są często dużo mniejsze od kwot, które tu wspomniano.