Co kryje się pod pojęciem dostępności architektonicznej?

Opublikowano 16 czerwca 2021, 05:58

Dostępność różnych budynków, instytucji oraz innych elementów pozwalających na swobodne korzystanie z nich wszystkich ludzi, także tych ze specjalnymi potrzebami to ważny aspekt życia społecznego. Dostępność architektoniczna to zagadnienie, które wiąże się z dwoma aspektami. Z jednej strony, z realnym życiem, czyli odpowiednią budową budynków użyteczności publicznej (i nie tylko). Z drugiej zaś tyczy się dostępnością stron internetowych oraz WCAG 2.1. Co to oznacza dla zwykłego obywatela? Już śpieszymy z odpowiedzią.  

Dostępność architektoniczna w budynkach użyteczności publicznej  

Istotnym aspektem naszego codziennego życia jest umożliwienie każdej z osób korzystania z budynków użyteczności publicznej. Także tym, które mają specjalne potrzeby, które wynikają z niepełnosprawności, chorób nabytych lub podeszłego wieku. Prawo mówi, że wszyscy powinniśmy mieć równy dostęp do służby zdrowia, edukacji (szkół i uczelni), urzędów, czy instytucji kultury.  

Mając na względzie ten aspekt – budynki powinny być dostosowane do potrzeb osób, które na co dzień poruszają się na wózkach inwalidzkich, o balkoniku czy kulach, dla rodziców z dziećmi w wózeczkach. W przypadku osób niedowidzących czy niewidomych, w ważnych miejscach (np. w windzie, komunikacji miejskiej) komunikaty powinny być dostępne także w wersji głosowej. Istotne jest wyraźne oznakowanie poszczególnych miejsc i działów urzędów – pozwala to osobom niesłyszącym na sprawne poruszanie się po nim.  

Coraz więcej instytucji wykonuje audyt dostępności architektonicznej swoich budynków. Wiąże się to również z kreowaniem pozytywnego wizerunku instytucji, które są otwarte także dla osób z niepełnosprawnościami. 

WCAG 2.1 – co to jest? Dostępność architektoniczna stron internetowych 

Nie da się ukryć, że w XXI wieku bardzo ważnym medium stał się internet. Pozwala on na swobodny dostęp do wielu ważnych informacji oraz urzędów osobom, które chcą załatwić swoje sprawy przy pomocy Profilu Zaufanego. Dzięki temu nie jest potrzebna fizyczna obecność w urzędzie, możemy także ważne dla nas kwestie załatwić o porze, która nam odpowiada.  

Aspekt dostępności stron internetowych regulują zasady WCAG 2.1 (wcześniej WCAG 2.0), które powinny być zastosowane szczególnie w aplikacjach oraz stronach www instytucji publicznych. Dzięki nim bez problemu mogą z nich korzystać osoby, które mają specjalne potrzeby np. ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub podeszły wiek. Przepisy te powstały z myślą o trzech grupach użytkowników:  

  • osób słabowidzących,  
  • osób, które mają problemy poznawcze,  
  • osób, które są użytkownikami urządzeń mobilnych.  

Dzięki ustaleniom zapisanym w dokumencie WCAG 2.1 i wdrożeniu go w serwisie internetowym, strona www staje się przyjazna i dobrze współpracuje z technologiami asystującymi. Efektem są również bardzo nowoczesne sposoby interakcji z interfejsem i urządzeniem użytkownika.  

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych obowiązuje od 23 maja 2019 roku. Definiowany przez nią WCAG 2.1 to standard minimalny dostępności cyfrowej.  

Patrząc na standardy WCAG 2.1, najbardziej istotnymi zapisami jest np. umożliwienie użytkownikom wprowadzania danych w formularzach nie tylko przy pomocy klawiatury fizycznej oraz głosu, ale i specjalnej wirtualnej klawiatury Braille’a, czy pisma odręcznego. Zakłada także projektowanie formularzy w możliwie najprostszy sposób, tak by osoby z problemami poznawczymi mogły z nich korzystać.