Audyt dostępności: na czym polega?

Opublikowano 16 czerwca 2021, 06:03

Żyjemy w świecie nieidealnym, w którym osoby z ubytkami zdrowotnymi muszą zmagać się z wieloma trudnościami. Bardzo często spotykają się one z niedostosowaniem budynków oraz przestrzeni miejskiej (a także dokumentów cyfrowych) do ich potrzeb. Warto zadbać, aby i one mogły bez problemu (i pomocy drugiej osoby) złożyć wizytę w urzędzie, skorzystać z innych budynków użyteczności publicznej, czy po prostu załatwić sprawy osobiste, spotkać się z przyjaciółmi, rodziną, a także – skorzystać z komputera, Internetu, a witryny internetowe były dla nich przyjazne. 

Jakie bariery napotykają osoby niepełnosprawne? 

Jeśli chodzi o bariery architektoniczne – najczęściej najtrudniejsze do pokonania są schody. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie ułatwień, które pomogą dotrzeć na wyższe kondygnacje osobom o obniżonej sprawności – wind, podnośników, “krzesełek”.  

Niepełnosprawni to nie tylko osoby poruszające się o kulach, na wózkach inwalidzkich czy elektrycznych. To również ludzie mający na przykład problemy ze wzrokiem oraz z orientacją w terenie. Ważne jest, by nie pomijać ich przy projektowaniu budynku, stworzyć gmach przyjazny i dostępny dla wszystkich. 

Jakie rozwiązania w tym celu wprowadzić? Przede wszystkim elementy, które ułatwiają odnalezienie drogi w budynku oraz przekaz informacji: system odnajdywania drogi, plany tyflograficzne, pętle indukcyjne, symbole graficzne, piktogramy, informacje tekstowe, informacje tekstowe i głosowe. Pomocne są także oznaczenia nawierzchni i system fakturowy (ścieżki dotykowe). 

Zastosowanie się do powyższych sugestii sprawi, że budynek stanie się dostępny dla wszystkich, nie będzie pomijał nikogo oraz nie spowoduje wykluczenia osób niepełnosprawnych. 

Audyt dostępności dla osób niepełnosprawnych 

Audyt dostępności to przeprowadzenie badania, sprawdzenie czy dane miejsce lub dokument cyfrowy posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, nie sprawia problemu w korzystaniu z nich oraz czy wspomniany dokument zgodny jest z WCAG 2.1.   

Przeprowadzany jest osobiście, za pośrednictwem internetu (audyt cyfrowy) oraz w oparciu o dostarczone plany. Efektem jest powstanie Raportu Dostępności, który zawiera sugestie oraz pokazuje popełnione błędy (jednocześnie informując jak można je naprawić). Audytorzy służą konsultacjami związanymi z wdrażaniem zmian. 

Audyt dostępności  (architektonicznej i cyfrowej) przeprowadzany jest przez osoby wykwalifikowane, ekspertów. Jest to usługa płatna. Wnioskować można o niego zawsze: zarówno na etapie projektu budynku / aplikacji / strony internetowej, jak i dla tych istniejących już. Dzięki takiemu działaniu zyskamy możliwość wprowadzenia zmian, by dana rzecz była dostępna w korzystaniu. Specjalistom często towarzyszą testerzy posiadający różnego rodzaju niepełnosprawności, dzięki czemu wykonywane badanie jest jeszcze bardziej dokładne. 

Audyt architektoniczny związany jest z dostępnością budynków dla osób niepełnosprawnych. Przy jego wykonywaniu bierze się pod uwagę również otoczenie budynku, dojazd i dojście do niego, parkingi, wejście. 

Audyt cyfrowy zapobiega wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Pozwala na równy dostęp do informacji. Jest to przegląd, sprawdzenie czy witryny są zgodne ze standardem WCAG 2.1. Jest on wykonany w dwojaki sposób – przez maszyny oraz przez człowieka.